Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om de behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen en aan uw wensen tegemoet te komen. Mocht u toch vinden dat wij u onjuist of niet zorgvuldig hebben geïnformeerd dan stellen wij het zeer op prijs als u dit bij de orthodontist meldt. In een gesprek kunnen wij toelichten waarom wij iets op een bepaalde manier doen en proberen samen een oplossing te vinden.

Mochten wij onverhoopt uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u overwegen uw klacht voor te leggen aan het KNMT of via deze link informatie op te vragen: https://www.knmt.nl/voor-patienten/ik-ben-ontevreden-wat-nu

De klachtenregeling van het KNMT voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. (KNMT, Orteliuslaan 750, 2e etage, 3528 BB Utrecht, tel: 030-6076276, info@knmt.nl)